Od 2007. pružamo uslugu osobne asistencije za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta. Osobna asistencija je socijalna usluga kojom se osigurava pomoć i podrška osobi s invaliditetom u aktivnostima koje ne može izvoditi sama radi vrste i stupnja invaliditeta, a koje su joj svakodnevno potrebne u kući i izvan kuće, te pomoć i podrška u komunikaciji i primanju informacija, a u svrhu većeg stupnja samostalnosti i uključenosti u zajednicu, zaštite i osiguravanja ljudskih prava osobe s invaliditetom, kao i ostvarivanja ravnopravnosti s drugima.

Rješenjem Grada Zagreba – Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje  i osobe s invaliditetom od 21. prosinca 2023. licencirani smo za pružanje usluge osobne asistencije i nalazimo se u Registru pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi

Prema Zakonu o osobnoj asistenciji  koji je stupio na snagu 1. srpnja 2023. (NN 71/2023) pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent priznaje se osobi s tjelesnim, intelektualnim ili mentalnim oštećenjem kod koje je utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, koja je navršila 18 godina te koja ima status osobe s invaliditetom sukladno zakonu kojim se uređuje Registar osoba s invaliditetom .

Pravo na uslugu osobne asistencije koju pruža osobni asistent ne može ostvariti osoba:

  • koja ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa
  • kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi, odnosno organizirano stanovanje temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa
  • čiji roditelj ili drugi član obitelji ima priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj na temelju zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi, osim u slučaju propisanom člankom 34. stavcima 4., 5. i 6. Zakona o osobnoj asistenciji
  • koja ostvaruje pravo na njegovatelja na temelju drugih propisa
  • koja se nalazi u istražnom zatvoru ili na izdržavanju kazne zatvora
  • koja ostvaruje uslugu osobne asistencije koju pruža videći pratitelje
  • ostvaruje uslugu pomoći u kući temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa
  • ima osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi, odnosno u organizirano stanovanje temeljem zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi ili drugog propisa.

Zahtjev za pružanje usluge osobne asistencije podnosi se područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Obrazac Zahtjeva