Želite li postati članicom/članom SOZ-a, molimo Vas da preuzmete pristupnicu, popunite ju i pošaljete na našu adresu.

Spinalne ozljede Zagreb
Varićakova ul. 20
10010 Zagreb – Sloboština

A možete pristupnicu ispuniti i online:

  Pristupnica

  Polja označena sa * su obavezna

  Ime: *

  Prezime: *

  Adresa: *

  Telefon:

  Mobitel:

  Fax:

  E-mail: *

  Datum i mjesto rođenja: *

  OIB: *

  Ostvarena stručna sprema: *

  (bez škole, osn. škola, sred, škola, viša škola, sveučilište)

  Zvanje i zanimanje: *

  Radni status: *

  (zaposlen/a - ako da, gdje?, nezaposlen/a, mirovina)

  Bračni status: *

  Imam djecu:

  Dijagnoza: *

  (paraplegija, parapareza, tetraplegija, tetrapareza)

  Datum ozljede: *

  Uzrok oštećenja: *

  (promet, rad, sport, rat, drugo - što?)

  Dokumentacija:

  (medicinska dokumentacija o dijagnosticiranoj paraplegiji, tetraplegij, paraparezi, tetraparezi čiji je uzrok spinalna ozljeda ili bolest.)


  Slažem se da se moji podaci pohrane i povremeno koriste u svrhu slanja obavijesti i kontaktiranje u slučaju potrebe