Oslobođenje od plaćanja sudske pristojbe

(Zakon o sudskim pristojbama NN 118/18)

  • na temelju valjane isprave Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Pravo na besplatnu pravnu pomoć

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći NN 143/13,98/19

Potvrda o statusu osobe s invaliditetom

  • Potvrda u svrhu zapošljavanja– izdaje se u svrhu zapošljavanja kao dokaz o zadovoljavanju odredbi Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
  • Potvrda u svrhu subvencioniranja kredita – izdaje se u svrhu subvencioniranja kredita kao dokaz o visini oštećenja organizma sukladno Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita.
  • Potvrda o upisu u Registar– izdaje se u opće svrhe kao dokaz da je osoba upisana u Registar osoba s invaliditetom

Potvrde je moguće pribaviti putem sustava e-Građani i e-usluge, a u slučaju nemogućnosti pristupa, usluga se i dalje može zatražiti kontaktirajući Odjel za zaštitu zdravlja vulnerabilnih skupina Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (Registar o osobama s invaliditetom).