Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom utvrđena je obveza država stranaka da se savjetuju i aktivno uključuju osobe s invaliditetom (čl. 4. st. 3.), kao i sudjelovanje osoba s invaliditetom u postupku praćenja (čl. 33. st. 3.) kao dio šireg načela sudjelovanja u javnom životu.

Uključivanje i sudjelovanje osoba s invaliditetom putem njihovih predstavničkih organizacija ili organizacija osoba s invaliditetom utvrđeni su u članku 4. st. 3. i članku 33. st. 3.

Predstavničke organizacije uspostavljene su prvenstveno u cilju kolektivnog djelovanja, izražavanja, promicanja, ostvarivanja i/ili obrane prava osoba s invaliditetom.