Uvećanje osobnog odbitka

 • osobni odbitak poreznog obveznika je neoporezivi dio dohotka
 • osnovica osobnog odbitka iznosi 331,81 €
 • osobni odbitak izračunava se primjenom osnovice te odgovarajućeg koeficijenta
 • uvećanje osobnog odbitka za osobe s invaliditetom :
  • 0,4, 132,72€ mjesečno po osnovi vlastite invalidnosti ili invalidnosti svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svakog uzdržavanog djeteta
  • 1,5 497,72 € mjesečno ako je invalidnost utvrđena po jednoj osnovi 100% i/ili za korištenje, na temelju posebnih propisa, prava na doplatak za pomoć i njegu poreznog obveznika odnosno prava na osobnu invalidninu, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svakog uzdržavanog djeteta
 • Korištenje odbitka za koeficijent 1,5 isključuje pravo na korištenje odbitka za koeficijent 0,4

Oslobođenja od PDV-a

 • usluge što ih za svoje članove obavljaju udruženja osoba koje obavljaju djelatnosti oslobođene PDV-a ili za koje nisu porezni obveznici
 • usluge ili isporuke dobara što ih obavljaju neprofitne pravne osobe svojim članovima

 Oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe

• Za osobe s invaliditetom od 70% i većim (vrijedi i za jednog pratitelja)