28. ožujka 2019. počeo je novi dvogodišnji projekt O! Asistent kojim pružamo osobnu asistenciju, a koji je financiran putem sredstava is Europskog socijalnog fonda.