Rezultati

  • Uključenost osoba s invaliditetom u sve segmente života – od integriranog školovanja do zapošljavanja i društveni rad.
  • Zapošljavanje 18 osobnih asistenta.
  • Postizanje većeg samoodređenja 18 korisnika usluge OA.
  • Uključenost 18 korisnika osobne asistenture u aktivnosti svakodnevnog života.
  • Veću uključenost korisnika osobne asistenture u rad udruge.
  • Zapošljavanje korisnika usluga osobne asistencije.
  • Završetak školovanja korisnika usluga osobne asistencije.
  • Uključivanje korisnika usluga osobne asistencije u sustav neformalnog obrazovanja.

Što udruga dobiva?

Pilot projekt osobne asistencije najvrijedniji je primjer dobre prakse. Usluga osobne asistencije ima nemjerljive učinke, jer se radi o velikom pomaku i promjeni u kvaliteti života osoba s visokim stupnjem invaliditeta.
Udruga, organizirajući i pružajući takve socijalne usluge, doprinosi općem dobru, a osnažuje sebe i svoje članove-volontere te zaposlenike, kako bi bili u mogućnosti unaprijediti kvalitetu rada, fokus djelovanja i povećati sposobnost preuzimanja i drugih zadaća.

Evaluacija

Provedena evaluacija zadovoljstva korisnika dala je slijedeće rezultate:
Na temelju evaluacije projekta osobni asistent za 2012. godinu zaključujemo kako se projekt pokazao vrlo značajnim za sve njegove korisnike. Svi korisnici projekta iskazali su zadovoljstvo uslugama osobnog asistenta, a tek se kod nekoliko njih pojavila pokoja primjedba koju najčešće navode s ciljem unaprjeđenja usluge. Veliko zadovoljstvo projektom općenito vidljivo je iz izjave jednog korisnika koji navodi: „Projekt OA je nešto najbolje što se dogodilo nama, osobama sa invaliditetom, tj. ljudima koji ovise o tuđoj brizi, pomoći i skrbi“. Također iz izjava korisnika vidljivo je kako se njihov život promijenio u pozitivnom smjeru od kada koriste usluge osobnog asistenta („Otkada imam osobnog asistenta moj se život znatno poboljšao.“). Koliko značajnu ulogu u njihovim životima ima osobni asistent korisnici su iskazali izjavama: „…otkako imam osobnog asistenta, kvaliteta mog života promijenila se nabolje…“, „Živjeti mi je puno lakše jer imam nadu i potporu osobnog asistenta te znam kada se dogovorimo da ću taj dan ispuniti svoje želje.“, „Pitanje individualnosti, privatnosti, naše intime i ostvarenje nekih vanjskih kontakata, uključenjem asistenta došlo je do bitnog poboljšanja.“, „Asistent je pun razumjevanja, strpljenja i vrlo je odgovoran, sve aktivnosti dogovaramo tako da većinu stvari mogu obaviti samo s njim zato što shvaća moje potrebe…“. Korisnici također navode razna područja svakodnevnog života u kojima im njihovi osobni asistenti pomažu, primjerice obavljanje administrativnih poslova, kućanskih poslova, prijevoz, odlazak u prirodu ili posjećivanje raznih događanja kao i pomoć prilikom obavljanja osobne higijene i vježbanja. Također, osobni asistenti pokazali su se vrlo značajnima jer su na neki način rasteretili obitelji korisnika („ Sada sve poslove koje su mi obavljali roditelji i sestra mogu obavljati sam sa svojim asistentom…“). Govoreći o nedostacima, jedan od njih vezan je uz nedostatak vremena koje provode s asistentima („Odobrena 4 sata dnevno…je malo za obuhvatiti sve što mi je potrebno.“, „Za sve aktivnosti trebam pratnju, a 80 sati asistencije mjesečno nije dovoljno za sve aktivnosti koje su mi potrebne.“). Sljedeći problem jest nemogućnost pronalaska adekvatnog asistenta za vrijeme godišnjeg odmora („Muči me i zamjena asistenta za vrijeme godišnjeg odmora jer je teško pronaći osobu koja je upućena na rad s osobom na respiratoru…“). Ostali problemi koje su naveli vezani su za neke osobine asistenata pa tako korisnici navode: „Jedini problem na koji sam naišao je što posao osobnog asistenta ljudi redovito uzimaju kao jedno kraće, privremeno rješenje dok ne nađu bolji posao.“, „Prijašnji asistenti posao nisu shvaćali dovoljno ozbiljno, a stariji i ozbiljniji otišao je u mirovinu.“, „Asistenta sam promijenio zbog toga što ta osoba nije bila spremna pomoći na način kako je to meni odgovaralo.“. Neovisno o problemima s prijašnjim asistentima, korisnici su zadovoljni sa trenutnima i zaklučuju kako bez njihove pomoći velik broj poslova i svakodnevnih aktivnosti ne bi uopće bili u mogućnosti obavljati.

Ostalo

Upravni odbor Spinalnih ozljeda Zagreb je sustavno uključen u praćenje projekta.