Danas je održana edukacija osobnih asistenata u sklopu ESF projekta OA2. Na edukaciji su bile prisutne sve osobne asistentice.