Danas smo u sklopu projekta Osobna asistencija za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, a kao dio Europskog socijalnog fonda – koji Spinalne ozljede Zagreb uspješno provode već pola godine – održali edukaciju za nove asistentice koje su nam se u međuvremenu pridružile.