Danas je održana edukacija korisnika osobne asistencije u sklopu ESF projekta OA2.