U Buzetu je 22. rujna 2021. održan 2. partnerski sastanak u okviru projekta 3.OA Europskog socijalnog fonda, s partnerima iz Udruge paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije. Razgovarali smo o provedbi i administraciji projekta, kao i o drugim temama vezanim za nastavak projektne suradnje