29 ožujka, 2023

Natječaj za posao – radno mjesto gerontodomaćice

Natječaj za posao – radno mjesto gerontodomaćice

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto gerontodomaćice za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta “Zaposlene i osnažene”, kodni broj: UP.02.1.1.16.0468, “Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III”

 Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
 • pomoć u pripremi obroka i kućanskim poslovima
 • briga o higijeni
 • pratnja i pomoć u socijalnoj integraciji
 • dostava paketa s higijenskim potrepštinama

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • punoljetna ženska osoba
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
 • prijava u evidenciji nezaposlenih osoba na HZZ

Prednost imaju teže zapošljive skupine žena, i to:

 • žene od 50 i više godina (osobna iskaznica)
 • žene s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom)
 • žene žrtve trgovanja ljudima (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima)
 • žene žrtve obiteljskog nasilja (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja)
 • azilantice (odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP)
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. (rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji)
 • liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama)
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci (potvrda o otpuštanju)
 • pripadnice romske nacionalne manjine (izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini)
 • beskućnice (rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica)
 • dodatne ranjive skupine definirane od strane korisnika (potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine).

Mjesto rada:

Grad Zagreb – 1 radnica

Radno vrijeme:

puno radno vrijeme

Trajanje radnog odnosa:

do 6 mjeseci

Uz prijavu molimo dostaviti:

 • kopiju osobne iskaznice;
 • dokument kojim se potvrđuje pripadnost jednoj od gore navedenih skupina;
 • prijavu u evidenciji HZZ-a izdanu u vrijeme natječaja.

Prijave poslati e-poštom na adresu info@soz.hr ili poštom na adresu: Spinalne ozljede Zagreb, Varićakova 20, 10010 Zagreb (napomena: prijava za posao)

Natječaj je otvoren od 29.3.2023. – 5.4.2023.

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto gerontodomaćice za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta “Zaposlene i osnažene”, kodni broj: UP.02.1.1.16.0468, “Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III”

 Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
 • pomoć u pripremi obroka i kućanskim poslovima
 • briga o higijeni
 • pratnja i pomoć u socijalnoj integraciji
 • dostava paketa s higijenskim potrepštinama

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • punoljetna ženska osoba
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
 • prijava u evidenciji nezaposlenih osoba na HZZ

Prednost imaju teže zapošljive skupine žena, i to:

 • žene od 50 i više godina (osobna iskaznica)
 • žene s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom)
 • žene žrtve trgovanja ljudima (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima)
 • žene žrtve obiteljskog nasilja (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja)
 • azilantice (odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP)
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. (rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji)
 • liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama)
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci (potvrda o otpuštanju)
 • pripadnice romske nacionalne manjine (izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini)
 • beskućnice (rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica)
 • dodatne ranjive skupine definirane od strane korisnika (potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine).

Mjesto rada:

Grad Zagreb – 1 radnica

Radno vrijeme:

puno radno vrijeme

Trajanje radnog odnosa:

do 6 mjeseci

Uz prijavu molimo dostaviti:

 • kopiju osobne iskaznice;
 • dokument kojim se potvrđuje pripadnost jednoj od gore navedenih skupina;
 • prijavu u evidenciji HZZ-a izdanu u vrijeme natječaja.

Prijave poslati e-poštom na adresu info@soz.hr ili poštom na adresu: Spinalne ozljede Zagreb, Varićakova 20, 10010 Zagreb (napomena: prijava za posao)

Natječaj je otvoren od 29.3.2023. – 5.4.2023.

Published On: 29 ožujka, 2023Kategorija: Zaposlene i osnazene

Podijeli