Kupljena je zaštitna oprema za borbu protiv COVID-19 (maske, rukavice) te je distribuirana osobnim asistentima.