U periodu 27. – 29. listopada 2023. Održana je godišnja konferencija „Radni vikend“ u Velom Lošinju. Konferenciju su organizirale Hrvatske udurge paraplegičara i tetraplegičara, koje su nam partner na ovom projektu. Na konferenciji su održana brojna predavanja i radionice, na kojima su sudjelovali i brojni članovi SOZ-a. Voditeljica projekta „Peer pdorška za spinalno ozlijeđene“ predstavila je projekt svim prisutnima te pozvala članove na uključivanje u projektne aktivnosti i aktivno sudjelovanje.