S obzirom na to da je na skupštini HUPT-a održanoj u prosincu 2022. odlučeno da fizičke osobe više neće moći biti članovi HUPT-a, nego će članstvo imati samo lokalne udruge kao pravne osobe, Skupština SOZ-a je 3. travnja 2023. usvojila novi Statut kojim se proširuje djelatnost SOZ-a na područje cijele Hrvatske te se u članstvo primaju i osobe izvan Grada Zagreba i Zagrebačke županije.
 
Stoga pozivamo dosadašnje članove HUPT-a koji nemaju pripadajuću udrugu, ali i sve druge osobe sa spinalnom ozljedom koje žive na području Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske te Sisačko-moslavačke županije da ispune pristupnicu i pridruže nam se.
 
Pristupnicu na zahtjev možemo poslati mailom ili poštom.