Svake godine ozljedu kralježnične moždine s posljedicom paraplegije ili tetraplegije u Hrvatskoj doživi stotinjak osoba. Najčešći uzroci su prometne nesreće, sportske ozljede, rad, nasilje i slično. Ovaj invaliditet nastaje trenutačno i zato su problemi osoba sa spinalnom ozljedom kompleksni te se ne mogu svesti pod problem svih osoba s invaliditetom.

Grupa ovih ljudi odlučila je 1999. osnovati Hrvatsku udrugu paraplegičara i tetraplegičara (HUPT) koja danas ima više od 550 članova, a godišnje se učlanjuje prosječno tridesetak novih. Porast članstva zahtijeva veći angažman, a budući HUPT vode isključivo sami članovi, osnivanje lokalnih udruga po županijama olakšava i intezivira rad.

Tako su 10. XI 2007. za Zagreb i Zagrebačku županiju osnovane Spinalne ozljede Zagreb kao samostalna udruga u sklopu Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara. U članstvu Spinalnih ozljeda Zagreb je više od dvjesta osoba sa spinalnom ozljedom. Naravno, stvarni broj daleko je veći.

Specifični su problemi protiv kojih se borimo te se zalažemo za njihovo rješavanje. Djelujemo po načelima pokreta neovisnog življenja po kojoj svaka osoba s invaliditetom mora imati pravo na vlastiti izbor i kontrolu svog života. Surađujemo s državnim i lokalnim vlastima i osvješćujemo javnost o ustavnom pravu na kretanje, školovanje, rad; sudjelovanje u kulturnom, znanstvenom, političkom i u svakom drugom obliku javnog djelovanja.