Svake godine ozljedu kralježnične moždine s posljedicom paraplegije ili tetraplegije u Hrvatskoj doživi stotinjak osoba. Najčešći uzroci su prometne nesreće, sportske ozljede, rad, nasilje i slično. Ovaj invaliditet nastaje trenutačno i zato su problemi osoba sa spinalnom ozljedom kompleksni te se ne mogu svesti pod problem svih osoba s invaliditetom.

Grupa ovih ljudi odlučila je 1999. osnovati Hrvatsku udrugu paraplegičara i tetraplegičara (HUPT) koja danas ima više od 550 članova, a godišnje se učlanjuje prosječno tridesetak novih. Porast članstva zahtijeva veći angažman, a budući HUPT vode isključivo sami članovi, osnivanje lokalnih udruga po županijama olakšava i intezivira rad.

Tako su 10. XI 2007. za Zagreb i Zagrebačku županiju osnovane Spinalne ozljede Zagreb kao samostalna udruga u sklopu Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara. U članstvu Spinalnih ozljeda Zagreb je više od dvjesta osoba sa spinalnom ozljedom. Naravno, stvarni broj daleko je veći.

Nakon održane skupštine Hrvatskih udruga paraplegičara i tetraplegičara (HUPT) u prosincu 2022. godine, donijeta je odluka kojom lokalne udruge članice HUPT-a mogu učlaniti i osobe sa spinalnom ozljedom koji nemaju u svojoj lokalnoj sredini pripadajuću udrugu, a koje nisu nužno na njihovom dosadašnjem području djelovanja. Zbog toga je donijeta odluka da se u područje djelovanja SOZ-a uvrsti cijela Hrvatska, a za novo ime predložen je naziv: Zajednica spinalno ozlijeđenih, te je predloženo da kratica SOZ ostane ista radi prepoznatljivosti udruge.

Specifični su problemi protiv kojih se borimo te se zalažemo za njihovo rješavanje. Djelujemo po načelima pokreta neovisnog življenja po kojoj svaka osoba s invaliditetom mora imati pravo na vlastiti izbor i kontrolu svog života. Surađujemo s državnim i lokalnim vlastima i osvješćujemo javnost o ustavnom pravu na kretanje, školovanje, rad; sudjelovanje u kulturnom, znanstvenom, političkom i u svakom drugom obliku javnog djelovanja.

 

Vodič za plaže za osobe s invaliditetom na Jadranu

Časopis HUPT-a Mi rolamo

Spinalis, brošura o prehrani OSI

Brošura o životnim pričama 

Knjiga u izdanju HUPT-a Da ti to možeš!

Kontakt

    Vaše ime*

    Vaš Email*

    Vaša Poruka*